IKMA
Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány

Az alapítvány célkitűzése


A mérnökképzés és a továbbképzés során a szakismereteknek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen történő oktatásához szükséges feltételek biztosítása érdekében 1990. március 26-án - a jelzett időpontban érvényes elnevezések szerint - a Budapesti Műszaki Egyetem, az Ipari-, a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi-, a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási- és a Művelődésügyi Minisztérium, az Ipari Fejlesztési Bank Rt., a Magyar Villamos Művek Tröszt, az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt, valamint az Ipari Technológiai Intézet, az azóta elhunyt Dr.Fodor Lajos volt rektor, a szintén elhunyt Dr.Szabó Imre professzor és mások kezdeményezésére létrehozta az "Ipar a korszerű mérnökképzésért alapítvány"-t, amelyhez a későbbiekben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság is csatlakozott.

Az "Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány" az alapító okirat célkitűzéseinek megfelelően kizárólag a Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetemen folyó oktatási és tudományos-kutatási tevékenység támogatása érdekében fejti ki tevékenységét.

Célkitűzés


Az alapítvány céljai megvalósításához a következő feladatokat látja el:

  • a magas szintű felsőfokú oktatáshoz, posztgraduális képzéshez szükséges eszközpark korszerűsítése és folyamatos szinten tartása,
  • az oktatáshoz szükséges műszaki tudományos ismeretek megszerzése, oktatástechnikai eszközök beszerzése és működtetése
  • az egyetem döntéseiben a környezettel harmonikus mérnöki szemlélet és szakismeret kialakítása,
  • a korszerű egyetemi infrastruktúra - könyvtár, számítógépes rendszerek, kommunikációs rendszerek, laboratóriumok, műhelyek - létrehozása, szinten tartása,
  • a mérnökképzést segítő "iskolák" kialakulásához, a posztgraduális képzéshez, az ösztöndíjasok képzéséhez a feltételek biztosítása,
  • a Műegyetemi Atlétika és Football Club (MAFC) támogatásával az egyetemi sportmozgalmak fejlődéséhez, a diákság és az oktatók sportolási lehetőségeihez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése,
  • az egyetemfejlesztés stratégiai döntéseiben a mérnököket alkalmazó szervezetek, vállalatok, vállalkozások javaslatainak, szükségleteinek az érvényesítése,
  • minden olyan esemény, folyamat, szerveződés, tevékenység támogatása, amelyet a kuratórium az alapítvány célja szerint arra érdemesnek ítél.